Η προηγμένη σειρά προϊόντων OmniBAS™, η οποία περιλαμβάνει μικροκυματικές λύσεις native-packet δισημειακής (Point-to-Point) τεχνολογίας, καλύπτουν ιδεατά τις ανάγκες – σημερινές και μελλοντικές – για ασύρματη IP μετάδοση με μεγάλο εύρος ζώνης.

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τα μικροκυματικά δίκτυα backhaul και συγκέντρωσης κίνησης στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (3G+ / LTE) καθώς και στα ετερόδυνα δίκτυα (HetNets), την επέκταση των ενσύρματων ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές περιοχές και τη τάχιστη υλοποίηση ζεύξεων IP επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων ελέγχου για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και κρατικούς οργανισμούς. Οι ραδιοζεύξεις προσφέρουν υψηλές ταχύτητες, χάρη στις διαμορφώσεις που φτάνουν μέχρι και τα 2048-QAM, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα της σταδιακής και ομαλής μετάβασης σε all-IP αρχιτεκτονική. Μέσω Pseudowires, οι κλασσικές υπηρεσίες TDM/SDH μεταφέρονται αδιάλειπτα και ενιαία μέσα από τις ζεύξεις OmniBAS™ με αξιοπιστία επιπέδου carrier-class.

Τα προϊόντα OmniBAS™ υλοποιούν τοπολογίες προσιτού κόστους και μεγάλης ευελιξίας στο τελευταίο μίλι, μέσω μονάδων εξ’ ολοκλήρου εξωτερικής εγκατάστασης (OmniBAS™ OSDR) αλλά και μονάδων διαιρούμενου τύπου (OmniBAS-2W, OmniBAS-4W), καθώς και σε κόμβους συγκέντρωσης κίνησης, μέσω μονάδων OmniBAS-8W, όλες προερχόμενες από την ίδια πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, το σύστημα OmniBAS™ CBAN (Converged Backhaul Aggregation Node) αποτελεί μία μοναδική λύση για τη συγκέντρωση κίνησης από ραδιοζεύξεις διαφόρων τεχνολογιών μετάδοσης (PtP, Point-to-MultiPoint – PtMP, E-Band), με ταυτόχρονη υποστήριξη πολλών τύπων διασύνδεσης (E1, SDH, GbE).

Τα προηγμένα χαρακτηριστικά ραδιομετάδοσης και έξυπνης δικτύωσης του OmniBAS™ εξασφαλίζουν τη βέλτιστη διαχείριση του εύρους ζώνης, υπηρεσίες επιπέδου carrier-class καθώς και αδιάλειπτη λειτουργία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πάνω σε ένα μόνο κανάλι (και ανά ζεύξη), επιτυγχάνονται ταχύτητες γραμμής (line rate) που υπερβαίνουν τα 810 Mbit/s (1,620 Mbit/s με XPIC), ενώ μία μόνο μονάδα 1RU (2RU) μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και τέσσερις (οκτώ) ζεύξεις. Τέλος, οι προηγμένες τεχνικές διαχείρισης πακέτων IP του OmniBAS™ ανεβάζουν τις ταχύτητες σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment