Σήμερα, οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς επιθυμούν να προσφέρουν ευρυζωνική πρόσβαση εύκολα και γρήγορα σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, με στόχο την αύξηση της συνδρομητικής βάσης αλλά και των εσόδων τους, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Το προϊόν OmniMAX™ αποτελεί μία καινοτόμος λύση Σταθμού Βάσης WiMAX σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει συναρπαστικές ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε χρήστες και επιχειρήσεις, μέσω κάθε μορφής πρόσβασης – σταθερής / νομαδικής / φορητής / κινητής – σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ανταποκρινόμενη στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υψηλές ταχύτητες, το προϊόν OmniMAX™ πραγματοποιεί το όραμα WiMAX προσφέροντας ποιοτική υπηρεσία φωνής και αξιόπιστες ευρυζωνικές υπηρεσίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την θετική εμπειρία των τελικών χρηστών. Το προϊόν είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα του WiMAX Forum, ενώ έχει εναγκαλιστεί εξ’ αρχής την ιδέα της ανοικτής IP αρχιτεκτονικής για περισσότερη ευελιξία στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών.

Η λύση OmniMAX™ υποστηρίζεται από ένα πλούσιο οικοσύστημα, με εξασφαλισμένη αξιόπιστη συμβατότητα, όσο αναφορά στις τερματικές συσκευές (CPE), τον εξοπλισμό δικτύου πρόσβασης υπηρεσιών (ASN) και τον εξοπλισμό δικτύου συνδεσιμότητας (CSN).

Ένα δίκτυο OmniMAX™ εξυπηρετεί συνδρομητές που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες υπηρεσίες με την υπάρχουσα τεχνολογία, ενώ μπορεί να υλοποιηθεί σε κάθε περιβάλλον – αστικό, προαστιακό και αγροτικό – ώστε να διευθετήσει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις των χρηστών για αξιόπιστες και προσιτές ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Το χαμηλό κόστος σε συνδυασμό την ευελιξία και τις υψηλές επιδόσεις, κάνουν το προϊόν OmniMAX™ μία ελκυστική εναλλακτική λύση για τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς που επιθυμούν να μειώσουν το κόστος επένδυσης (CapEx) και να αναπτύξουν τα δίκτυά τους με το ελάχιστο ρίσκο.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment