Τα ευρυζωνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας υπόκεινται σε συνεχή αναβάθμιση τόσο της τεχνολογίας τους όσο και της αρχιτεκτονικής τους. Με την ταχύτητα και τη πυκνότητα των δικτύων να αυξάνει δραματικά, καθώς και την εμφάνιση βελτιωμένων τοπολογιών RAN (π.χ. C-RAN ή αλλιώς Centralized RAN), γίνεται αναγκαία η βελτίωση τόσο του συντονισμού εντός των δικτύων όσο και της αποτελεσματικότητάς τους. Οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς που λειτουργούν ευρυζωνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας χρειάζεται να αντεπεξέλθουν στις υψηλότερες ταχύτητες και στους Σταθμούς Βάσης διαφορετικών τεχνολογιών (GSM, HSPA+, LTE, LTE-A, etc.) που απαρτίζουν τα συνεχώς πυκνούμενα δίκτυα macro-cell και στο άμεσο μέλλον τα υπέρ-πυκνα δίκτυα small-cell.

Το backhaul ετερογενών δικτύων (Heterogeneous Networks – HetNet) στις αστικές περιοχές θα αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό ζεύξεων, μικρών και μέσων αποστάσεων, με ταχύτητες λίγων εκατοντάδων Mbit/s και οι οποίες στο μεσοπρόθεσμο μέλλον ενδέχεται να ξεπεράσουν σε πολλές περιπτώσεις τα 1 Gbit/s. Η διασύνδεση δύο ή περισσότερων κόμβων σε σειρά ή σε δακτύλιο θα ανεβάσει τις ταχύτητες σε αρκετά Gbit/s.

Το ραδιοσύστημα UltraLink™-FX80 αποτελεί μια συμπαγή πλατφόρμα πλήρους λειτουργικότητας σχεδιασμένη για την ασύρματη Ethernet PtP μετάδοση σε ταχύτητες άνω του 1 Gbit/s. Η πλατφόρμα αυτή είναι εξ’ ολοκλήρου εξωτερικής εγκατάστασης ενώ λειτουργεί σε ολόκληρο το φάσμα της μπάντας Ε (71-76 GHz και 81-86 GHz), η οποία ως γνωστό διαθέτει κανάλια με μεγάλο εύρος ζώνης. Εκμεταλλευόμενο μιας προηγμένης σχεδίασης με πλούσια χαρακτηριστικά δικτύωσης Carrier Ethernet καθώς και τα μεγάλα κανάλια της μπάντας Ε, το UltraLink™-FX80 αποτελεί την ιδανική λύση για μικρές / μέσες αποστάσεις, μετάδοση υψηλών ταχυτήτων, και ταυτόχρονα για την ελαχιστοποίηση του κόστους κτήσης (TCO) συγκριτικά με τις παραδοσιακές μικροκυματικές (MW) – ή ακόμη και τις ενσύρματες – τεχνολογίες.

Οι τυπικές εφαρμογές του UltraLink™-FX80 περιλαμβάνουν: backhaul, midhaul, fronthaul, συγκέντρωση κίνησης πυκνοκατοικημένων αστικών περιοχών, xDSL backhaul, πανεπιστημιακά δίκτυα LAN, δίκτυα εργοταξίων, συστήματα επικοινωνίας σε προβλήτες λιμανιών, εφεδρικές συνδέσεις επικοινωνίας, Wi-Fi hotspot backhaul καθώς και εφεδρικές ζεύξεις οπτικών ινών.

Όταν δε, συνδυαστεί με παραδοσιακά μικροκυματικά συστήματα, το UltraLink™-FX80 προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις περιπτώσεις ασύρματου backhaul δικτύων 3G/4G/4G+, και πιο συγκεκριμένα βελτιωμένες επιδόσεις καθώς και διασφάλιση έναντι μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων. Το “όλα-σε-ένα” λογισμικό διαχείρισης δικτύου uni|MS™ προσφέρει τη δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης δικτύων, κάτι που απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις διεργασίες Διαχείρισης και Συντήρησης. Το uni|MS™ περιλαμβάνει πρόσθετα modules που ενεργοποιούν τη δυνατότητα αυτοματισμού SON, επιτρέποντας έτσι την αυτόματη παραμετροποίηση του εξοπλισμού και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment