Η εκρηκτική αύξηση της ευρυζωνικότητας της κινητής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών multimedia, καθώς και οι βελτιωμένες τεχνολογίες HSPA+, LTE, mobile WiMAX, CDMA EV-DO, κλπ., επιβάλλουν ασύρματες ζεύξεις υψηλής ταχύτητας και αξιοπιστίας.

Το κόστος backhaul των δικτύων κινητής τηλεφωνίας αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη διάθεση νέων υπηρεσιών, ενώ το παραδοσιακό backhaul (E1 TDM) καθίσταται πλέον αναποτελεσματικό, καθώς το κόστος αυξάνεται ανάλογα με το εύρος ζώνης. Ταυτόχρονα, οι διάφοροι οργανισμοί και επιχειρήσεις απαιτούν συνεχώς ευρυζωνικές υπηρεσίες και υψηλή διαθεσιμότητα δικτύου για τις καθημερινές τους λειτουργίες, ενώ οι έξυπνες συσκευές IP καθώς και οι σχετικές εφαρμογές, που διαμορφώνουν το μητροπολιτικό σκηνικό του μέλλοντος, απαιτούν όλο και μεγαλύτερο εύρος ζώνης καθώς και γρήγορες υλοποιήσεις.

Η καινοτόμος οικογένεια μικροκυματικών προϊόντων WiBAS™, πολύ-σημειακής (PtMP) τεχνολογίας, προσφέρει στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς μία αποτελεσματική και οικονομική λύση ασύρματης ευρυζωνικότητας που εξυπηρετεί κατά τρόπο ιδανικό όλες τις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες για υψηλής ταχύτητας backhaul και πρόσβαση σε ετερογενή περιβάλλοντα.

Τα προϊόντα WiBAS™ αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις σημερινές απαιτήσεις για σύγκλιση της κινητής τηλεφωνίας και των σταθερών δικτύων (Fixed Mobile Convergence – FMC) καθώς και για ομαλή μετάβαση σε δίκτυα επόμενης γενιάς (Next Generation Network – NGN). Όλα τα προϊόντα μοιράζονται την ίδια τεχνολογία αιχμής, τα προηγμένα χαρακτηριστικά και την αποτελεσματική λειτουργία. Αυτά καθιστούν τη πλατφόρμα WiBAS™ μία ξεχωριστή λύση, καθώς επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα κερδοφόρων λύσεων για όλο και αυξανόμενο αριθμό διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment