Ανήκοντας στην οικογένεια μικροκυματικών προϊόντων OmniBAS™, το ραδιοσύστημα OmniBAS™ OSDR απευθύνεται στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που αναζητούν οικονομικές λύσεις ασύρματης IP μετάδοσης εξ’ ολοκλήρου εξωτερικής εγκατάστασης. Βασίζεται στην μοναδική πλατφόρμα OSDR (Outdoor Software-Defined Radio), η λειτουργία της οποίας καθορίζεται αποκλειστικά από λογισμικό, με στόχο την επίτευξη ιδεατών συνδέσεων μονοσημειακής (Point-to-Point – PtP) ή πολυσημειακής (Point-to-MultiPoint – PtMP) αρχιτεκτονικής. Μέσω του λογισμικού που επιλέγει ο πελάτης, η πλατφόρμα OSDR δύναται να λειτουργήσει σαν PtP ραδιοσύστημα επόμενης γενιάς, PtMP τερματικό ή PtMP hub / σταθμός βάσης.

Το ραδιοσύστημα OmniBAS™ OSDR, αποτελώντας την PtP εκδοχή της πλατφόρμας OSDR, υποστηρίζει υψηλές διαμορφώσεις, έως 4096-QAM, ενώ ενσωματώνει εξελιγμένη λειτουργικότητα Ethernet καθώς και τεχνικές επεξεργασίας της κίνησης, σε συνδυασμό με υψηλές μικροκυματικές επιδόσεις. Έχοντας πλήρη συμβατότητα με ραδιοζεύξεις που βασίζονται σε συστήματα OmniBAS™ διαιρούμενου τύπου (IDU – ODU), και με δυνατότητα διαχείρισης μέσω της πανίσχυρης πλατφόρμας uni|MS™, το ραδιοσύστημα OmniBAS™ OSDR προσφέρει ασύγκριτη ευελιξία στο σχεδιασμό δικτύων για πλήθος εφαρμογών συμπεριλαμβανομένου του backhaul ετερογενών δικτύων (HetNets).

 

Add a Comment

You must be logged in to post a comment