Πολυσημειακό (PtMP) Ασύρματο Small-Cell Backhaul

Η νέα καινοτόμος μικροκυματική πλατφόρμα StreetNode™ προσφέρεται για εξ’ ολοκλήρου εξωτερική εγκατάσταση και είναι ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές Small-Cell backhaul κορυφαίων προδιαγραφών. Διαθέτει εξαιρετικά μικρές διαστάσεις – μόλις 4 λίτρα όγκου, συμπεριλαμβανομένου της εσωτερικής κεραίας με δυνατότητα αυτο-ευθυγράμμισης – ενώ σε συνδυασμό με την καλαίσθητη εξωτερική σχεδίαση, ενσωματώνεται διακριτικά στο αστικό περιβάλλον.

Ο τρόπος ασύρματης μετάδοσης, ο οποίος δύναται να είναι πολυσημειακός (PtMP) ή μονοσημειακός (PtP), καθορίζεται από το ενσωματωμένο λογισμικό, ενώ υλοποιούνται δικτυακές αρχιτεκτονικές μοναδικής ευελιξίας που συνδυάζουν:

  • Ευρεία κάλυψη αστικών περιοχών (overlay coverage), για περισσότερες single-hop διασυνδέσεις με τα σημεία παρουσίας των small cells, χωρίς τη χρήση ενδιάμεσων αναμεταδοτών.
  • Εκτεταμένη συνδεσιμότητα σε επίπεδο δρόμων (street-level extensions), για εξυπηρέτηση σημείων με δύσκολη πρόσβαση που δεν έχουν απευθείας οπτική επαφή με το κεντρικό hub περισυλλογής της backhaul κίνησης.

Το StreetNode™ λειτουργεί στις μπάντες 26 / 28 / 32 / 42 GHz και μπορεί να εγκατασταθεί σε δρόμους ή πεζοδρόμια, πάνω σε επιφάνειες κτιρίων ή σε πυλώνες φωτισμού δρόμων, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος λειτουργίας (που περιλαμβάνουν έξοδα ενοικίασης χώρων, παροχής ρεύματος καθώς και συντήρησης εξοπλισμού).

Η πλατφόρμα StreetNode™ πληροί όλες τις βασικές προϋποθέσεις για αποτελεσματικό backhaul των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3G και 4G, ενώ βελτιώνει την θετική εμπειρία των τελικών χρηστών, προσφέροντας:

Add a Comment

You must be logged in to post a comment