Οικογένεια μικροκυματικών προϊόντων INTRALINK™ μονο-σημειακής (Point-to-Point) τεχνολογίας, κατάλληλης για τις μπάντες μεταξύ 6 και 38 GHz, προσφέρει αξιόπιστες ασύρματες ζεύξεις για απαιτητικές εφαρμογές backhaul και ιδιωτικών δικτύων.

Χρησιμοποιείται εξελιγμένη υβριδική τεχνολογία για τη φυσική μετάδοση κλασσικής TDM και Ethernet κίνησης, προσφέροντας μία οικονομικά εφικτή λύση backhaul για δίκτυα 2G/3G και 4G.

Η πλατφόρμα INTRALINK™, με τα πλούσια τεχνικά της χαρακτηριστικά και τις μεγάλες δυνατότητες διάρθρωσης, μπορεί να ικανοποιήσει ακόμα και τις πιο αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και να υποστηρίξει πολύπλοκες αρχιτεκτονικές δικτύου. Η πλατφόρμα αντεπεξέρχεται σε οποιοδήποτε συνδυασμό TDM και Ethernet κίνησης, επιτρέποντας έτσι στους ασύρματους τηλεπικοινωνιακούς φορείς να προσφέρουν υπηρεσίες PDH / Super PDH / SDH και αμιγούς Ethernet ταυτόχρονα.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment